facebook

Practice limited to
przeprowadzamy zabiegi z zakresu:
endodoncji
chirurgii
chirurgii endodontycznej
implantologii
ortodoncji na zasadach świadczeń ograniczonych do wyszczególnionych na skierowaniu od koleżanek,kolegów stomatologów

przeprowadzamy zabiegi z zakresu:
trudne leczenie endodontyczne – wąskie, zakrzywione, zobliterowane kanały
usunięcie przeszkody endodontycznej – złamane narzędzie, wkład lany, standardowy, srebrny, kanały wypełnione cementem, zamknięcie perforacji z użyciem MTA

Chirurgia endodontyczna
resekcja korzenia z wstecznym wypełnieniem MTA, radektomia, hemisekcja, premolaryzacja

Periodontologia
kiretaż zamknięty, operacja płatowa
chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej

Implantologia
implantacja, augmentacja, zabezpieczenie zębodołu po ekstrakcji materiałem kościozastęczym,podniesienie dna zatoki szczękowej-sinus lift,usuwanie zębów zatrzymanych

Ortodoncja
leczenie aparatami stałymi, ruchomymi, estetycznymi, lingwalnymi ortodontyczna ekstruzja korzenia