facebook

EMILIA JONIEC

Absolwent Wydziału Stomatologii PAM w Szczecinie. Założyciel i dyrektor medyczny Centrum Stomatologii Rodzinnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego(PTO) i International Associacion for Orthodontics {IAO}. Uczestniczy regularnie w kursach z zakresu ortodoncji i stomatologii estetycznej w kraju i za granicą. W 2015 obroniła z wyróżnieniem doktorat w dziedzinie ortodoncji i rozpoczęła dwuletnie studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej i antyaging. Dr Emilia Joniec jest autorem licznych artykułów z zakresu stomatologii, ortodoncji, profilaktyki. Specjalizuje się w leczeniu ortodontycznym i zabiegach stomatologiii medycyny estetycznej. Jej hobby to dalekie podróże, oraz narciarstwo. Dr Emilia Joniec jest znawcą i doskonałym praktykiem specjałów kuchni śródziemnomorskiej.

MARCIN JONIEC

Absolwent Wydziału Stomatologii PAM w Szczecinie. Założyciel i kierownik Centrum Stomatologii Rodzinnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego(PTE), Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego{ESE}, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), The International Congress of Oral Implantologists (ICOI).Uczestniczy regularnie w kursach w kraju i za granicą m.in. New York University, Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethe we Frankfurcie. Specjalizuję się w stomatologii estetycznej, implantologii,protetyce i endodoncji mikroskopowej. W roku 2008 dr.Joniec zakończył 2 letnie szkolenie podyplomowe w wiodących ośrodkach implantologicznych w Polsce i uzyskał Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego potwierdzający umiejętności z zakresu implantologii stomatologicznej. W 2009 roku dr Joniec ukończył podyplomowe Curriculum Implantologii w klinice Implantologii Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie.W 2010 roku dr Joniec ukończył tygodniowe praktyczne szkolenie z zaawansowanych technik implantologicznych w klinice implantologii Uniwersytetu Stomatologii w Phnom Penh. W 2015 roku ukończył studia podyplomowe Mediterranean Prosthodontic Institute zakończone egzaminem na wydziale Implantoprotetyki University of North Carolina USA. Lubi aktywnie spędzać czas.Jego pasją jest tenis ziemny, egzotyczne podróże oraz komputery. W 2016 dr Marcin Joniec rozpoczął prestiżowe studia w The Dawson Academy, oraz curriculum z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej i implantologii w Kois Center w Seattle USA.

JOANNA MISIAK ŚWIDER

Ukończyła studia na Wydziale Stomatologii w Łodzi. Dzięki umiejętnościom praktycznym oraz doskonałym kontaktem z dziećmi jest ulubieńcem naszych małych pacjentów. Specjalizuje się w stomatologii dziecięcej i stomatologii zachowawczej.

MONIKA POSZWIŃSKA

Ukończyła studia na Wydziale Stomatologii w Warszawie. Specjalizuje się w stomatologii estetycznej, endodoncji mikroskopowej, kompleksowym leczeniu naszych małych pacjentów. Od 2011 specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją.

ASYSTENTKI I HIGIENISTKI:

W Centrum Stomatologii Joniec pracujemy zgodnie z zasadami ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Każdy pacjent jest przyjmowany przez zespół składający się z lekarza i asystentki stomatologicznej. Nasze asystentki aktywnie uczestniczą w zabiegach na zasadzie pracy na 4 ręce z lekarzem. Zapewnia to niezbędny komfort Naszym Pacjentom podczas zabiegu oraz pozwala znacznie usprawnić i przyspieszyć czas wizyty.Asystentki stomatologiczne Centrum Stomatologii Joniec przechodzą regularnie szkolenia z zakresu stomatologii, materiałoznawstwa, profesjonalnej obsługi pacjenta, BHP.
Higienistki stomatologiczne Naszego Centrum wykonują zabiegi profesjonalnego oczyszczania zębów oraz profilaktyki stomatologicznej.

REJESTRACJA: