facebook

SPRZĘT MEDYCZNY

Centrum Stomatologii Joniec jest wyposażone w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny zwiększający komfort oraz skuteczność leczenia.

 • Unity stomatologiczne A-Dec 500 i A-Dec Radius produkcji USA uważane za jedne z najlepszych tego typu urządzeń na świecie; używa ich min. większość uniwersytetów w USA oraz w Europie (w tym również w Polsce) oraz Armia USA.
 • Urządzenia do wykonywania cyfrowych zdjęć rentgenowskich – Gendex oraz rentgeny stomatologiczne firm : KODAK, Gendex, Sirona: teraz cyfrowe zdjęcia rtg są dostępne w czasie rzeczywistym w każdym gabinecie stomatologicznym dzięki sieci komputerowej
 • Aparat do wykonywania cyfrowych zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych Kodak 9000C z opcją wykonywania tomografii wolumetrycznej 3D
 • Kamery wewnątrzustne – pozwalające na zarejestrowanie każdego etapu leczniczego w dokumentacji pacjenta zdjęć.
 • Urządzenia do wykonywania cyfrowych zdjęć rentgenowskich – Gendex oraz rentgeny stomatologiczne firm: KODAK, Gendex, Sirona: teraz cyfrowe zdjęcia rtg są dostępne w czasie rzeczywistym w każdym gabinecie stomatologicznym dzięki sieci komputerowej.
 • Aparat do wykonywania cyfrowych zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych Kodak 9000C z opcją wykonywania tomografii wolumetrycznej 3D.
 • Kamery wewnątrzustne – pozwalające na zarejestrowanie każdego etapu leczniczego w dokumentacji pacjenta zdjęć.
 • Aparaty cyfrowe w wersji dental do rejestracji etapów leczenia Nikon 400D.
 • Pentamix – urządzenie do otrzymywania homogennych bardzo dokładnych mas do wycisków protetycznych.
 • Raypex 5 – najnowocześniejsze urządzenia służące do bardzo dokładnego określenia długości kanału korzeniowego podczas leczenia endodontycznego
 • Mikroskopy zabiegowe ZEISS i Kaps.
 • OBTURA SYSTEM B: systemy do wypełniania kanałów korzeniowych podczas leczenia endodontycznego z zastosowaniem termoplastycznej gutaperki.
 • EMS oraz SATELEC to wielofunkcyjne urządzenia do profilaktyki stomatologicznej (scalingu ultradźwiękowego oraz tzw. piaskowania zębów – air polishing) oraz urządzenia do wykonywania zabiegów chirurgicznych z zakresu periodontologii z zastosowaniem ultradźwięków.
 • Unit implantologiczny Kavo do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii implantologicznej we wszystkich systemach implantologicznych.
 • Urządzenie do piezoelektrycznej chirurgii kostnej Variosurg. – mikromotor endodontyczny VDW.
 • ZOOM ADVANCED POWER lampa gabinetowa do wybielania zębów.
 • autoklawy klasy B, myjki ultradzwiękowe sterylizacja i dezynfekcja narzędzi.
 • System komputerowej obsługi pacjentów PRODENTIS.
 • Wyposażenie pracowni protetycznej Renfert
 • Digital Smile Design – indywidualne cyfrowe projektowanie uśmiechu
 • Surtron D50 – precyzyjne zabiegi elektrochirurgiczne – szybsze gojenie tkanek miękkich
 • Erkoform 3d – do wykonywania szyn zgryzowych, ochronnych, wybielających
 • Masterflux – nowoczesny aparat do sedacji wziewnej (gaz rozweselający)
 • Laser Light Sheer Duet – laserowa depilacja
 • Dermapen – mezoterapia
 • wirówka cyfrowa do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego PRP do zabiegów medycyny estetycznej i implantologii
 • Biotech SuperEndo – najnowocześniejszy system wypełniania kanałów